Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zwiastowanie w Nazarecie

„Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.” (Ewangelia według św. Łukasz, rozdział 1, wersy od 30 do 31, Nowego Testamentu)

Zapraszamy do spędzenia Święta Zwiastowania Marii Pannie w Nazarecie.

Wydarzeniem, dzięki któremu będzie można zanurzyć się w tradycji oraz głębokim znaczeniu tego dnia stanie się zapewne procesja, poprowadzona przez Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy w wigilię Święta Zwiastowania. Zakończą ją nieszpory, odprawione w Bazylice Zwiastowania. Tam także, o poranku, 25 marca, celebrowana będzie msza święta.

 

nazareth

 

Nierozerwalną więź, jaka wytworzyła się między miastem Nazaret, a Chrześcijaństwem, obrazują dwa terminy Zwiastowanie i Jezus z Nazaretu. Dlatego właśnie miasto stało się najważniejszym miejscem dla pielgrzymów chrześcijańskich przybywających z całego świata.

Św. Łukasz Ewangelista napisał: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,” (Ewangelia według św. Łukasz, rozdział 1, wers 26, Nowego Testamentu). Bazylika Zwiastowania, z wieńczącą główną nawę charakterystyczną kopułą przedstawiającą białą lilię (jeden z symboli ikonograficznych reprezentujących Najświętszą Marię Pannę), upamiętnia ten przełomowy moment w dziejach chrześcijaństwa. Jest to niewątpliwie największe sanktuarium chrześcijańskie na Bliskich Wschodzie. Bazylika zbudowana jest dwupoziomowo, a częścią konstrukcji stały się Grota Zwiastowania oraz ruiny dawnych kościołów chrześcijańskich stojących w tym miejscu.

Miasto Nazaret było w czasach Jezusa jedynie niewielką wioską. Jego mieszkańcy zajmowali się uprawą roli oraz rzemiosłem. Według tradycji popularnej, w miejscu, w którym znajdował się zakład ciesielski Józefa, zbudowany został Kościół Św. Józefa.

Nazaret posiada tylko jedno źródło słodkiej wody, wysoce prawdopodobnym jest więc, że korzystała z niego także Święta Rodzina. Źródło Najświętszej Marii Panny (Studnia Marii) znajduje się dziś wewnątrz Kościoła Św. Gabriela (cerkiew prawosławna, nazywana także „Cerkwią Zwiastowania” lub „Cerkwią Studni”).

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.” (Ewangelia według św. Łukasz, rozdział 4, wers 16, Nowego Testamentu). Kościół melchicki w miejscu dawnej synagogi (Katolicki Kościół Wschodni), jest dwunastowieczną kaplicą, która według tradycji, stoi w miejscu dawnej synagogi w Nazarecie, w której młody Jezus studiował, modlił się, a później nauczał.

Główne miejsca kultu w Nazarecie położone są w niewielkiej odległości od siebie, zaleca się, więc spacer, który będzie wspaniałą okazją dla obejrzenia starych uliczek i odkrycia prawdziwej magii obecnej w tym wyjątkowym mieście.

 

Bazylice Zwiastowania